Muhasebe Api Dokümantasyonu (v1.0.0)

Download OpenAPI specification:Download

Turkcell e-Şirket Muhasebe API uç noktalarını, kullanıcı yönetiminden entegrasyon kullanıcısı oluşturarak kullanamaya başlayabilirsiniz. API kullanımı ve entegrasyon sürecinizdeki sorular için, destek@eplatform.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Turkcell e-Şirket bünyesindeki yer alan diğer uygulamaların dökümantasyonlarına https://developer.turkcellesirket.com adresinden ulaşabilirsiniz. Servis uç noktalarımız authentication mekanizması olarak Auth 2.0 kullanmaktadır.

Test ortamı Auth servis adresi; https://coretest.isim360.com/v1/token

Auth servis adresi; https://core.turkcellesirket.com/v1/token

Entegrasyon çalışmalarında yaptığınız işlemlerin sonuçlarını, test portalimizi kullanarak gözlemleyebilirsiniz.

Test arayüz adresi; https://maintest.isim360.com/

Örnek token isteği;

{
-X POST https://core.turkcellesirket.com/v1/token / 
  -H 'Cache-Control: no-cache' / 
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' / 
  -d 'username=yourUserName&password=yourPassword&client_id=serviceApi' 
}

Muhasebe canlı servis adresi: https://bsservice.turkcellesirket.com

Muhasebe test servis adresi: https://bsservicetest.isim360.com

Muhasebe servislerini kullanarak işlem yapmak için, bu adresleri baz alarak işlem gerçekleştirmelisiniz.

Cari Hesap

Carinize ile ilgili yapılabilecek işlemlerin uç noktaları bu bölümdedir.

List

Carilerin sayfalı yapıda listelenmesi için kullanılır.

query Parameters
pageIndex
integer

Başlangıç sayfasının indis bilgisi.

pageSize
integer

Çekmek istediğiniz sayfada kaç adet kayıt olması gerektiğini belirtir. Tek seferde max 500 kayıttır.

sortedColumn
string

Kayıtlar belirteceğiniz alan adına göre sıralanır.

filterQuery
string

Arayüzlerde bulunan filtreleme fonksiyonlarını kullanmak için bu alan kullanılır.

örnek kullanım olarak filterQuery: [{"category":"Identifier","operator":"eşittir","value":"9874562105"}]

category için aramak istediğiniz alan adı,

operator için (eşittir, eşittir değildir, içeren, içermeyen, ile başlayan, ile başlamayan) gibi seçenekleriniz bulunuyor.

value içinde aramak istediğiniz değeri yazınız.

filterQuery arayüz için tasarlanmış fakat basit seviyede ve bazı alanlar için servis desteği vermektedir. Alanları mutlaka test ederek canlı ortamda kullanmalısınız.

isDesc
bool

Sıralama büyükten küçüğe ise true, küçükten büyüğe ise false olarak gönderebilirsiniz.

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "pageIndex": 0,
 • "pageSize": 0,
 • "totalCount": 0,
 • "totalPages": 0,
 • "hasNextPage": null,
 • "hasPreviousPage": null,
 • "items": [
  ]
}

Get

Cari hesap ait bilgileri, cari hesap Id bilgisi ile getiren uç noktasıdır .

query Parameters
id
required
long

Cari kaydınızın Id bilgisi.

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "id": null,
 • "name": "string",
 • "surname": "string",
 • "identifier": "string",
 • "taxOffice": "string",
 • "maturity": 0,
 • "mersisNumber": "string",
 • "registrationNumber": "string",
 • "professionalChamber": "string",
 • "chamberRegistrationNumber": "string",
 • "isUsed": null
}

Post

Cari hesap kaydetmek için kullanılır.

Request Body schema: application/json
name
required
string <= 500 characters

Cari ünvan/isim bilgisi.

identifier
required
string [ 10 .. 11 ] characters

Cari VKN/TCKN bilgisi, 10 veya 11 haneli olmalıdır, aynı VKN/TCKN bilgisine sahip. Sadece rakamlardan oluşmalıdır.

code
string <= 50 characters

Aynı VKN/TCKN'yi birden fazla kez kaydetmek istiyorsanız, her VKN/TCKN değerini birbirinden ayırt edebilmek için bu alana unique(benzersiz) bir değer girmelisiniz. Bu alanın girildiği cari kartlar, fatura,irsaliye vb modüllerde kullanılırken, mutlaka code alanı ile birlikte kullanılmalıdır.

surname
string <= 250 characters

Soyisim ,VKN/TCKN durumunun 11 haneli olduğu koşulda zorunludur.

taxOffice
string <= 150 characters

Vergi dairesi bilgisi.

maturity
integer

Vade bilgisi.

mersisNumber
string <= 50 characters

Mersis numarası bilgisi.

registrationNumber
string <= 50 characters

Ticaret Sicil Numarası bilgisi.

professionalChamber
string <= 250 characters

Meslek Odası bilgisi.

chamberRegistrationNumber
string <= 50 characters

Oda Sicil Numarası bilgisi.

object

Cari adres bilgisidir. Burada dolduracağınız bilgiler, cariye keseceğiniz faturadaki adres bilgisi kısmında kullanıldığı için, eksiksiz doldurmaya özen gösterilmelidir. Adres bilgisini, cariyi ilk oluştururken veya cariyi oluşturduktan sonra ekleyebilirsiniz.

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "name": "string",
 • "identifier": "stringstri",
 • "code": "string",
 • "surname": "string",
 • "taxOffice": "string",
 • "maturity": 0,
 • "mersisNumber": "string",
 • "registrationNumber": "string",
 • "professionalChamber": "string",
 • "chamberRegistrationNumber": "string",
 • "currentAccountAddress": {
  }
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "id": null,
 • "name": "string",
 • "surname": "string",
 • "identifier": "string",
 • "taxOffice": "string",
 • "maturity": 0,
 • "mersisNumber": "string",
 • "registrationNumber": "string",
 • "professionalChamber": "string",
 • "chamberRegistrationNumber": "string",
 • "isUsed": null,
 • "currentAccountAddress": {
  }
}

Delete

Cari hesabı silmek için kullanılır.

query Parameters
id
required
long

Cari kaydınızın Id bilgisi.

Responses