API Limitleri

API'lerimizde herhangi bir IP veya ratelimit kısıtlaması bulunmamaktadır. Olağan dışı kullanımları gözlemlemekte ve gerektiğinde müdahale etmekteyiz.